fbpx

Zawodowy pełnomocnik czy Kancelaria Odszkodowawcza?

Prócz kancelarii prawnych, prowadzonych przez zawodowych prawników (radca prawny, adwokat), na rynku pojawiła się duża ilość podmiotów, które nie są prowadzone przez profesjonalnych prawników, a używają nieraz zbliżonej nazwy, np. „kancelaria odszkodowawcza”. 

Decydując się na wystąpienie z roszczeniem wobec ubezpieczyciela, poszkodowany może stanąć przed dylematem jak wybrać podmiot, który będzie go reprezentował w sprawie. Do kogo się zwrócić o pomoc? Czy skorzystać z pomocy kancelarii stricte prawnej, czy też kancelarii odszkodowawczej.

Koszty obsługi.

Jak można wyczytać na stronach internetowych kancelarii odszkodowawczych, często o ile nie przeważnie,  działają one bez opłat wstępnych. Mianowicie wynagrodzenie jest liczone  jako procent od uzyskanego odszkodowania. Jednakże ma to przełożenie na nieraz większe stawki niż stawki prowadzenia spraw przed profesjonalne kancelarie prawne.

Wynika to także z faktu, iż Kancelarie odszkodowawcze przy prowadzeniu spraw korzystają z usług prawników. Ponadto pozostaje także kwestia ewentualnego pośrednika czy agenta, który taką sprawę zlecił do prowadzenia. W takich przypadkach klient płaci więc nie tylko za prawnika prowadzącego sprawę, ale i za pośrednika (kancelarię odszkodowawczą).

Kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem, a „kancelarią odszkodowawczą”

Należy zauważyć, iż w wypadku zlecenia prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (radcy prawnemu, adwokatowi), Klient zawsze ma możliwość osobistego kontaktu ze swoim pełnomocnikiem, spotkania, wymiany korespondencji mailowej czy telefonicznej. Czynniki te są bardzo istotnie nie tylko dla faktu ustalenia sposobu prowadzenia sprawy czy reprezentowania przed sądem, ale ma zapewnić Klienta o rzetelności, profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu w relacji Klient – Pełnomocnik.

Natomiast w przypadku „Kancelarii odszkodowawczych” niekiedy ten kontakt może być utrudniony czy wręcz niemożliwy. Z reguły możemy w takich sprawach kontaktować się jedynie z przedstawicielem firmy odszkodowawczej, który zlecił prowadzenie naszej sprawy o odszkodowanie. Wtedy też pierwszy kontakt z pełnomocnikiem profesjonalnym możemy mieć dopiero na sali sądowej czy chwilę wcześniej.

Oczywiście każdy podmiot może mieć inne warunki współpracy czy obsługi.
Dlatego wybór należy zawsze do Klienta.