fbpx

Zabezpieczenie w sprawie frankowej!

Na czym może ono polegać?

wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie

– zakazanie Bankowi złożenia oświadczenia w przedmiocie jednostronnego wypowiedzenia umowy kredytu od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,

– zakazanie stronie pozwanej przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów o tym samym profilu/typie działalności a także Systemu Bankowego Rejestru prowadzonego przez Związek Banków Polskich lub baz o tym samym profilu/typie działalności wszelkich informacji o nieuiszczonych przez kredytobiorcę ratach kredytu określonych umową kredytu od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Podstawą żądania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w jego udzieleniu, tak stanowi przepis art. 7301 § 1 kpc.

Postępowanie zabezpieczające jest procesową formą tymczasowej ochrony prawnej i spełnia pomocniczą rolę w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest zapewnienie efektywności orzeczenia wydanego w postępowaniu, w którym wierzyciel ma dochodzić swego roszczenia, jednakże bez przesądzania o kształcie przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie.

Należy podkreślić, że banki prowadzą marketingową  politykę ,,zastraszającą” kredytobiorców ,,frankowych”, mając na celu zniechęcenie ich przed składaniem pozwów tego rodzaju. Takim przykładem jest zapowiedź lobby bankowego, reprezentowanego przez Związek Banków Polskich, że banki będą chciały dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału, często jest mowa o wynagrodzeniu równym wysokości odsetek ustawowych.

Tym samym pozytywne rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie będzie dla konsumentów sygnałem, że mali, drobni konsumenci mają równe prawa i szanse wobec banków, które kilkanaście lat temu wprowadziły toksyczne produkty, jakimi były dla konsumentów tzw. kredyty ,,frankowe”.

Masz kredyt „Frankowy” i chciałbyś skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Zapraszam do kontaktu.