fbpx

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Pomimo wielu restrykcji dla kierowców oraz wzrostu wysokości mandatów liczba wypadków na drogach stale rośnie. Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Sprawdź zatem, co Ci przysługuje w tej sytuacji i w jaki sposób to wyegzekwować? 

Poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie wypłacane w związku ze stratami majątkowymi oraz zadośćuczynienie wypłacane z tytułu szkód niemajątkowych. 

Oba te roszczenia są oddzielnymi kwestiami, a zatem poszkodowany ma prawo do ubiegania się o oba świadczenia. 

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie jest art. 361 i 363 Kodeksu cywilnego. Definiują one to, czym jest dokładnie odszkodowanie oraz mówią o tym, że poszkodowany decyduje, w jakiej formie zostanie mu zrekompensowana szkoda. 

Aby rozpocząć procedurę odszkodowawczą, należy do ubezpieczyciela złożyć wniosek. Co ważne, wniosek składamy do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Jeśli sprawca nie został ujęty, to wówczas wniosek ten kierujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W piśmie należy dokładnie opisać zaistniałe zdarzenie oraz jego wpływ na zdrowie, zarówno fizycznie, jak i psychiczne. Warto wspomnieć o wszelkich dolegliwościach, które wystąpiły po wypadku. 

Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie dowody, poświadczające o stanie zdrowia. Mogą to być m.in. imienne faktury za badania i wizyty lekarskie, rachunki za dojazdy do lekarzy, leki, pobyty w ośrodkach medycznych i sanatoriach. Oprócz tego konieczne jest załączenie kopii protokołu policyjnego sporządzonego na miejscu zdarzenia oraz zwolnień poświadczających niemożność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Warto zawrzeć także informacje na temat rokowań zdrowotnych. 

Istotne jest, aby w trakcie leczenia rzetelnie stosować się do zaleceń lekarzy, nie wychodzić ze szpitala na własne życzenie. 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia należnej kwoty w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkód. Jeśli okaże się, że dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne będą dodatkowe dokumenty, wówczas ubezpieczyciel ma 90 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy i wypłacenie należności.

To, jaką kwotę uzyskamy od ubezpieczyciela, jest bezpośrednio związane ze szkodami, jakich doznaliśmy w wyniku zdarzenia. Chcąc wynegocjować jak największe odszkodowanie, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika, który zgromadzi niezbędne w tej sprawie dowody.