fbpx

Co robić kiedy nie otrzymałem sądowego orzeczenia? (poradnik)

Nierzadko zdarza się, że u zadłużonej osoby zjawia się komornik, nawet jeśli nie otrzymała ona wcześniej sądowego orzeczenia w tej sprawie. Dzieje się tak, jako że, wedle wierzycieli sensem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest zaskoczenia dłużnika. Komornicy często zajmują część majątku, jeszcze zanim poinformują o wszczęciu postępowanie w sprawie długu. Wówczas egzekucji podlegają zwykle konta bankowe, pensja lub inne świadczenia, takie jak emerytura czy renta. W praktyce oznacza to, że dłużnik dowiaduje się o postępowaniu, zanim jeszcze dotrze do niego sądowe orzeczenie.

W jaki sposób uniknąć egzekucji komorniczej?

Chcąc uniknąć egzekucji komorniczej, warto zakładać np. konta socjalne, które nie podlegają zajęciu. Do wszelkich innych kont oraz informacji na temat pobieranych świadczeń, komornik może bez problemu uzyskać dostęp.

Jednak wspomniane konta mogą zapewnić skuteczność jedynie w sytuacji, gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte.

Czy możliwe jest nieotrzymanie orzeczenia o wszczęciu postępowania?

Przed pojawieniem się komornika zawsze odbywa się sprawa sądowa, o której dłużnik jest zawczasu informowany. Jednak zdarza się, że pismo w tej sprawie zostanie przesłane do pozwanego/nej na nieaktualny adres lub zostaje ono wystawione na złe nazwisko. Tak było dość często jeszcze przed zmianą przepisów. Wystarczyło podwójne awizo aby doszło do skutecznego doręczenia orzeczenia. Skutkiem czego, u wielu dłużników komornik pojawia się niespodziewanie.

Co zatem, jeśli już doszło do windykacji?

W takiej sytuacji należy działać szybko i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście nie otrzymaliśmy wcześniej orzeczenia sądowego. Jeśli nie, pojawia się szansa na oddłużenie.

Na początku należy ustalić, jaki komornik zajmuje się naszą sprawą oraz jaka jest jej sygnatura.

Kolejnym krokiem jest kontakt z komornikiem, który powinien udzielić informacji na temat tego: jaki sąd wydał orzeczenie, jaki był jego tytuł wykonawczy oraz data wydania, jaka jest sygnatura aktu wykonawczego oraz tego, kto jest wierzycielem.

Dzięki tym informacjom możemy ustalić, na jaki adres przesłano pismo sądowe. Najpewniej był to nieaktualny już adres zamieszkania.

Kolejnym krokiem jest złożenie pisma, w sprawie doręczenia orzeczenia sądowego na poprawny adres. Do pisma należy dołączyć dokumentację poświadczającą zmianę adresu zamieszkania, czyli np. umowę najmu, akt notarialny, PIT-y lub oświadczenia świadków.

Po rozpatrzeniu wniosku Sąd ponownie doręczy nakaz zapłaty wraz z załącznikami.  Sąd wydaje postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności, a  postępowanie egzekucyjne winno zostać umorzone.

Następnym krokiem w tej sprawie jest złożenie odwołania do orzeczenia. Termin na złożenie pisma upływa po 14 dniach od otrzymania orzeczenia sądowego.

W związku ze sprzeciwem dłużnika sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia, a Sąd wydaje nowy wyrok opierający się na stanie faktycznym, a także na terminach przedawnienia pierwotnie wnoszonej sprawy.

Wspomniane kroki mogą doprowadzić do wygrania sprawy oraz odzyskania środków pobranych wcześniej przez komornika.