fbpx

Był boom. Teraz nie ma ani pieniędzy ani firmy.

O co chodzi?

Panele Fotowoltaiczne!

Od jakiegoś czasu zwracają się do mnie osoby potrzebujące pomocy związanej ze złożonymi zleceniami na montaż paneli fotowoltaicznych. 

Początkowo myślałem, że jest to wyjątkowa sytuacja związana z dużym zapotrzebowaniem i naborem Klientów co wiązało się z niewykonywaniem zleceń w terminie. 

Dziś sytuacja nieco się zmienia. Okazuje się, że duża część firm nie dość, że nie wykonuje zleceń w terminie to w ogóle nie zamierza do nich przystąpić. Już nie tylko opóźniają się z realizacją dwa, trzy czy nawet cztery miesiące co kontakt z nimi jest wysoce utrudniony. Brak odbierania telefonów, brak odpisywania na wiadomości, brak odbierania kierowanych do nich listów poleconych. 

Co więcej, już wiem, że osoby „naganiające” Klientów często nie były do tego upoważnione. 

Być może niedługo okaże się, że wiele firm widniało jedynie fikcyjnie, a przekazywane środki pieniężne szły w eter. 

Zabezpieczeniem takiej sytuacji mogą być poniższe przepisy:

Zgodnie z art 634 kc. “Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Zaś zgodnie z art. 394 § 1 kc. “w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”. 

Także pamiętajmy – jeśli firma fotowoltaiczna opóźnia się z terminem realizacji to działajmy – nie czekajmy. 

Zobowiązanie się do dużej ilości zleceń nie może usprawiedliwiać działania przedsiębiorcy. Jeśli z góry wiedzieli, że zlecenie nie zostanie wykonane w terminie to winni odmówić jego przyjęcia. A przynajmniej finalnie wynagrodzić to swojemu Klientowi. Niestety jak widać wiele firm było nastawionych jedynie na czysty zysk.
Zapewne po jakimś czasie znikną z rynku.